Tilrettelegging i skolen

Vi har nylig sendt ut mail til alle kommuner i hele landet om at vi har en  informasjonsplakat som vi ønsker at skal gå ut til alle skolene. Vi har bedt alle kommunene være behjelpelige med å sende videre mailen m/vedlegg. 

Rådene vi gir i infoskrivet har stor betydning for alle med hyperreaktive luftveier, astma, allergier og andre overfølsomheter.

Et best mulig inneklima er helt nødvendig for de som er syke, men også til det beste oss for alle.

Siden dette for noen er et helt nødvendig tiltak for å holde seg frisk, er det derfor et ledd i arbeidet mot universell utforming.

Vær parfymefri skole

Comments are closed.