Behandling ved kjemisk miljøintoleranse

Ifølge Allergiviten (en kunnskapsbank av Kjell Aas) kommer det en god del spørsmål om psykologer kan være til noen hjelp for personer som mener de har kjemisk miljøintoleranse. Etter det FKMI erfarer, er det lite som tyder på at noen form for psykoterapi kan bedre den kjemiske miljøintoleransen. Men hva er i så fall alternativene?  Continue reading