Støtte oss?

Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse ønsker med sin virksomhet å jobbe for å forbedre tilværelsen til alle som er rammet av kjemisk miljøintoleranse.

De som ikke er rammet av denne lidelsen vil også nyte godt av dette arbeidet.

Vi vil i størst mulig grad stimulere til økt forskning, kunnskap og tilrettelegging, gjennom positiv samhandling og samarbeid med aktuelle aktører.

En viktig del av dette arbeidet består i å bekjempe unødig bruk av kjemikalier og parfymer i det offentlige rom.

Du støtter oss ved å:

  • Bli medlem
  • Verve ett eller flere medlemmer
  • Gi en gave til foreningens arbeid på kontonummer: 1503 24 79135
  • Setter av tid til å jobbe for forbundet

Vi sier TAKK til alle som har støttet oss så langt !

Ta gjerne kontakt: post@intoleranse.no