Om oss

Forbundet drives på frivillig basis, av mennesker som selv lider av kjemisk miljøintoleranse. Målet er et helsemyndighetene skal akseptere kjemisk miljøintoleranse som en fysisk lidelse med godkjent diagnose og diagnosenummer. I tillegg vil vi bidra til å øke samfunnets kunnskapsnivå om kjemisk miljøintoleranse, arbeide for at medlemmene skal møte respekt i helsevesenet og i samfunnet generelt, og jobbe for å øke tilgjengeligheten i samfunnet for mennesker med miljøhemming.

Kontakt oss via post@intoleranse.no

Formål, vedtekter og gjeldende strategi og handlingsplan.
Hva står vi for?
Hvem er vi?
Styret i Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse