Medlem eller ikke – vi trenger din historie

Anonyme historier fra hverdagen: Vi etterlyser for tiden historier fra dere som vi kan sende videre til sentrale instanser ved behov. Vi ønsker å samle deres erfaringer og møter med omgivelsene. Dette kan vi samlet og anonymt sende videre til bl.a. helsedirektoratet, politikere og andre relevante aktører for å understreke våre behov for forståelse og tilrettelegging. 

Vil du sende inn din historie? Så kan det være at vi bruke hele, eller deler av den i en samling som vi sender videre til viktige aktører for å få forståelse.

Eksempelvis kan dere se på ”situasjonsbeskrivelser”, som professor Kjell Aas har med i sin bok; Miljøhemming – En skjult funksjonshemming (http://www.inneklima.com/pdf/miljohemming_2011.pdf)

Elektronisk versjon: s 18 – 29.
I papirversjonen: s. 29 – 47.

Ta endelig kontakt med oss! Dine erfaringer kan bidra til økt forståelse. Send bidraget til post@intoleranse.no

Comments are closed.