MCS Awareness month

Mai er den internasjonale MCS Awareness Month. Det blir i flere land satt et ekstra fokus på kjemisk miljøintoleranse (Internasjonalt kaldt MCS = Multiple Chemical Sensitivity) i mai.

Mørketallet er trolig stort mht. hvor mange som lider av kjemisk miljøintoleranse i Norge. Det er lite kunnskap om lidelsen, og den har heller ingen godkjent diagnose/diagnosekode enda. Vi får rapporter om at dette er et problem for de rammede, og at de har vanskeligheter med å ta opp problemet med sine leger fordi de opplever å bli både missforstått og feiltolket.

For å få mer kunnskap om kjemisk miljøintoleranse kan du gå inn og lese mer her om kjemisk miljøintoleranse.

Den gule fargen for MCS Awareness Month representerer kanarifuglen som før i tiden ble brukt i gruvene for å garantere luftkvaliteten. Så lenge kanarifuglen sang var alt trygt. Når den sluttet å synge var det på tide for gruvearbeiderne å komme i sikkerhet. Kanarifuglen var den første som kjente de helsefarlige gassene, og mangelen på frisk luft. Den ble derfor en viktig varsler for arbeiderne.

Mennesker med kjemisk miljøintoleranse (MCS) er som kanarifugler. Når en av disse ”kanarifuglene” blir syke av det miljøet vi omgir oss med er det på tide å tenke seg om for alle!

Besøk og lik oss også på Facebook!

Comments are closed.