Hva er miljøhemming?

Tenk deg at du ikke kan gå inn på offentlige steder uten å bli syk, fordi de fleste mennesker bruker parfyme eller produkter med parfyme, rengjør lokalene med parfymerte produkter og utstyrer toalettene med duftfriskere og parfymerte såper. Slik arter hverdagen seg for en rekke miljøhemmede i dag.

”Miljøhemming er tilstander med overfølsomhet for noe i miljøet som fører til så uttalt sykdom og plager at miljøet blir utilgjengelig. Den berørte personen kan ikke holde seg frisk og i stand til å fungere normalt i vanlige miljøer som inneholder det som vedkommende ikke tåler. Hun eller han må holde seg unna slike miljøer. Slik er miljøhemming en spesiell funksjonshemming på like linje med bl.a. forflytnings-/-bevegelseshemming, men er ofte usynlig.  Hentet fra Inneklima.com.

”Miljøhemming er situasjonsbetinget. I miljøer som ikke inneholder noe av det som ikke tåles, er den berørte frisk. Derfor brukes betegnelsen risikant.”

Hentet fra bok om miljøhemming av professor Kjell Aas: Boken i sin helhet.

Du finner tre brosjyrer for ulike typer miljøhemminger her: Brosjyrer om miljøhemming.