Hva sier forskningen?

Vitenskapen har ikke greid å avdekke de kroppslige årsaksmekanismene bak kjemisk miljøintoleranse, og det er uenighet både blant forskere og leger om hvorvidt det foreligger en årsakssammenheng mellom ytre eksponering og kroppslige plager. Et økende antall studier underbygger imidlertid de rammedes opplevelse av kjemisk miljøintoleranse som noe kroppslig og fysisk. I en oversiktsartikkel fra 2020 konkluderer Driesen et al. (2020) med at forskere stort sett enes om at mennesker med kjemisk miljøintoleranse (MCS) lever med en begrenset funksjonsevne i sosial- og arbeidsliv, og at dette har skadelig innvirkning på individers psykologiske velvære.

Gå til forskning og viten

Kilder:
Driesen, L., Patton, R. & John, M. (2020). The impact of multiple chemical sensitivity on people’s social and occupational functioning; a systematic review of qualitative research studies. Journal of psychosomatic research, 132, 109964-109964. doi: 10.1016/j.jpsychores.2020.109964