Om kjemisk miljøintoleranse

Kjemisk miljøintoleranse (MCS) er en omdiskutert lidelse, blant annet fordi det ikke finnes noen fysiologiske diagnosemarkører som kan knytte bestemte kjemikalier til symptomer fra spesifikke organer. De som lider av det blir ofte ikke trodd eller tatt på alvor som følge av manglende legitimering. De svenske forskerne Andersson, Nordin og Smeets (2012) påpeker at Kjemisk miljøintoleranse er en merkelapp som (foreløpig) ikke oppfyller kravene til å kunne få status som en sykdom, og plasseres dermed gjerne i den psykologiske kategorien. Dette til tross for at vitenskapen heller ikke kan dokumentere eventuelle psykologiske årsaksmekanismer.

Vi i forbund for kjemisk miljøintoleranse anerkjenner lidelsen som fysisk og sosialt belastende. Det du finner av informasjon om kjemisk miljøintoleranse på disse nettsidene, er forankret i vitenskapslitteratur, samt kjemisk miljøintolerentes egne erfaringer/opplevelser.

Aktuelle linker
Forskning og viten
Gode råd både til lege og pasient (pdf)
Hva er kjemisk miljøintoleranse?
FKMI og pafyme (pdf)
Hva er miljøhemming?
Medlemmers egne erfaringer og råd

Kilder:
Andersson, L., Nordin, S. & Smeets, M. (2012). Sick of smells: Empirical findings and a theoretical framework for chemical intolerance. Umeå: Department of Psychology, Umeå University.