Hva er kjemisk miljøintoleranse?

Kjemisk miljøintoleranse innebærer å ha en overfølsomhet mot kjemiske stoffer. Tilstanden forveksles gjerne med allergi, men det er det ikke. Det finnes per i dag (2020) ingen dokumentert behandling, men de fleste opplever at det å unngå eksponering bedrer helsen. Da parfyme, tøymykner og andre parfymerte produkter er allestedsværende, er disse ofte hovedproblemet, og kan skape en barriere mot samfunnsdeltakelse. 

Alt fra moderate til hemmende symptomer utløses når mennesker med kjemisk miljøintoleranse eksponeres for ulike typer luftforurensning (irritanter). De vanligste irritantene er ifølge Norges Astma- og Allergiforbund (2011) løsemidler, parfymer, pesticider, tobakksrøyk, klor og ammoniakk, samt mange andre kjente og ukjente kjemiske avgasser. Slike kjemiske forurensninger med og uten lukt forekommer i mange innemiljøer og der mennesker samles. Eksempler på eksponeringskilder i et innemiljø er fukt, mikrober, rengjøringsmidler, innredning, stekos, møbler, hobbysaker, parfyme, muggsopp, forurensning utenfra eller pynt av ulike materialer.

Eksponering fører til sammensatte plager som ofte domineres av hodepine og ekstrem, uforklarlig følelse av å være utmattet og kraftløs og spesielt problemer med konsentrasjon og hukommelse. Andre vanlige symptomer er pusteproblemer og slimhinneproblemer, mage- og tarmproblemer, diffuse smerter i muskler og ledd, uvelfølelse, og svimmelhet. Noen forteller om episoder med følelse av å bli «rar i hodet», en slags forvirringstilstand og følelse av å skulle besvime. Bevissthetstap og kortvarige besvimelser forekommer hos noen få (Norges Astma- og Allergiforbund, 2011).

Referanser

Aas, K. (2011). Miljøhemming: En skjult funksjonshemming. Oslo: Kolofon.

Norges Astma- og Allergiforbund (2011). Om miljøhemming ved kjemisk miljøintoleranse. Om miljøhemming ved kjemisk miljøintoleranse. Oslo, Astma- og allergiforbundet (NAAF), Norsk forum for bedre innemiljø for barn (NFBIB) og Barne-, ungdoms- og familliedirektoratet (BUF).

Comments are closed.