Medlem eller ikke – vi trenger din historie

Anonyme historier fra hverdagen: Vi etterlyser for tiden historier fra dere som vi kan sende videre til sentrale instanser ved behov. Vi ønsker å samle deres erfaringer og møter med omgivelsene. Dette kan vi samlet og anonymt sende videre til bl.a. helsedirektoratet, politikere og andre relevante aktører for å understreke våre behov for forståelse og tilrettelegging.  Continue reading

Tilrettelegging i skolen – en rett eller ikke?

Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) ble i utgangen av februar kontaktet for å støtte en sak som var gått til Likestillings- og diskrimineringsnemda. Saken gjaldt spørsmål om en ungdomskole handlet i strid med plikten til individuell tilrettelegging for to av våre medlemmers datter. Vi ble bedt om å stille som observatører i saken, og å komme med en generell uttalelse til saken. Selve uttalelsen som gikk ut fra oss ønsker vi å publisere her, slik at alle ser hva FKMI generelt mener om tilrettelegging i skolen. Denne teksten vil også bli publisert på hjemmesiden vår slik at dere kan printe det ut og bruke det etter behov overfor de skoler dere trenger: 
Continue reading

Salg av masker

Vi har i en kortere periode hatt en prøveordning med å selge maske m/kjemikaliefilter til våre medlemmer, med et lite overskudd til forbundets arbeid . Det har for det meste kommet positive meldinger på masken, og vi har nå flere som kjøper igjen og igjen. Dette gjør at vi nå vurderer å gjøre tilbudet mer permanent.  Continue reading

MCS Awareness Month

10308299_10203644060203976_7750243872366259461_n[1]

MCS AWARENESS MONTH 2014

I Mai markeres MCS Awareness Month internasjonalt. Den gule fargen illustrerer kanarifuglens farge. Kanarifuglene ble brukt for å varsle kullgruvearbeiderne om når luften begynte å bli farlig. Da kanarifuglen sluttet å synge måtte arbeiderne fort ut av gruvene. Kanarifuglene ble brukt fordi de er mer følsomme enn menneskene er overfor kjemikaliene.
Det samme kan sies om mennesker med kjemisk miljøintoleranse.
Internasjonalt kalles sykdommen Multiple Chemical Sensitivity (MCS)