Parfymefri tilrettelegging i helsevesenet

Flere og flere utrykker at parfymer og parfymerte produkter i helsevesenets lokaler plager dem. Noen blir så plaget at det hindrer dem i å oppsøke helsevesenet når de trenger det.

Vi ønsker derfor å minne alle på at universell utforming også skal gjelde de som reagerer sterkt på parfymer og parfymerte produkter.

Vi med kjemisk miljøintoleranse er ikke de eneste pasientgruppene som reagerer på alt det parfymerte rundt oss. Derfor har vi også fått god støtte av Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL), Norges Migreneforbund og Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (ALF)

I tillegg reagerer en stor gruppe av de med astma og allergi på parfymer og Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) hadde i 2012 en storstilt aksjon mot helsevesenet som de kalte for «Parfymefrie sykehus»

Vi har stilet et brev som i disse dager har gått til brukerutvalgene ved alle landets sykehus. Vi vil også nå tilgjengeliggjøre brevet slik at DU kan ta det med deg til din lege/behandler om du skulle ha behov for det.

Ta ellers kontakt med oss hvis du har spørsmål eller får problemer med å levere brevet.

Les, eller last ned brevet her: Brev til helsevesenet

Kontakt med oss via: post@intoleranse.no

Lik og følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Forbund-for-Kjemisk-Milj%C3%B8intoleranse/310441165694660

 

Universell utforming: Parfymefri barnehage

Vær parfymefri barnehage er en PDF-fil som kan lastes ned og sendes fritt til barnehager i ditt område, eller til den barnehagen der du har ditt barn.

Vi håper dere kan være behjelpelige med å spre brevet videre.
Rådene vi gir i brevet har stor betydning for alle med overfølsomme luftveier, astma, allergier og andre overfølsomhetsplager.
Et best mulig inneklima er helt nødvendig for de som er syke, og til det beste for alle.
Tiltakene som er skissert i PDF-filen er derfor et ledd i arbeidet mot en universell utforming