Helsedirektoratet inviterer til fagdag: «Helseplager tilskrevet miljøfaktorer»

Onsdag 6. november arrangerer Helsedirektoratet fagdag om «Helseplager tilskrevet miljøfaktorer».

Steven Nordin skal ha et 50 min. innlegg for norske leger/helsepersonell om helseplager tilskrevet miljøfaktorer, med hovedfokus på tilskrivning til inneklima og lukter.

Her hører Kjemisk miljøintoleranse inn.

Vi vet at MCS Sweden oppfatter ham som en fagperson som viser stor forståelse for Kjemisk miljøintoleranse.

Lik oss også på FACEBOOK!