11174860_10153223702716093_6000189972919606367_nForbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) er et forbund for de som på en eller annen måte er berørt av kjemikalieoverfølsomhet.

Du kan ha kjemisk miljøintoleranse selv, kjenne noen som har det, eller du rett og slett bare brenner for saken og vil at miljøet rundt deg skal være mest mulig fritt for kjemikalier.

Uansett passer du inn hos oss, og vi ØNSKER VI DEG VELKOMMEN SOM MEDLEM!  Som medlem støtter du oss i vårt arbeid for å gjøre livet med sykdommen så enkelt som mulig, og å jobbe for et mest mulig kjemikaliefritt offentlig rom!
Vi håper du får et positivt fellesskap med mennesker som brenner for det samme, eller som er i samme situasjon som deg.

 

Les mer om hva kjemisk miljøintoleranse er.

Les mer om hvordan du kan ta hensyn.

Hjelp oss å kartlegge hvordan fastlegene oppfatter dine symptomer ved å delta i vår anonyme undersøkelse! Les mer her: Følgebrev til din fastlege og lenke til anonymt spørreskjema

Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) er medlem av Frivillighet Norge, som er et samarbeidsforum for frivillige virksomheter. Frivillighet Norge arbeider for bedre rammevilkår for frivillige organisasjoner og økt forståelse for den store, viktige, frivillige innsatsen i samfunnet.

Ønsker du å ta kontakt med oss i FKMI kan du kontakte oss på post@intoleranse.no

Lik oss også på FACEBOOK!

Parfymefri tilrettelegging: Full støtte hos Helsedirektoratet

Parfymefri tilrettelegging i helsevesenet

I forbindelse med problemer med parfymefri tilrettelegging i deler av helsevesenet sendte vi 24.06.2013 et åpent brev til Helsedirektoratet m. fl.

Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) bad bl.a. Helsedirektoratet om en uttalelse i forhold til at det var blitt krevd ekstra betaling for å tilrettelegge for en parfymeoverfølsom pasient da hun mottok behandling hos en manuellterapeut.

Helsedirektoratets offentlige uttalelse er sammenfattet slik: ”Innledningsvis bemerker direktoratet at kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendig helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade og lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Dette i tråd med Helse- og omsorgstjenesteloven.”

Videre reiste FKMI spørsmålet om det skal være lovlig og greit å ta ekstra betalt for å tilrettelegge for de som reagerer på parfymer og parfymerte produkter. Med en slik nødvendig tilrettelegging menes: At det bør velges duftfrie rengjøringsmidler på behandlingsstedet, og parfymefrie produkter til klær og kroppshygiene hos de som utøver behandling.

Kan en slik tilrettelegging falle inn under lyden av ”tilleggstjenester”?

På dette svarte Helsedirektoratet slik:

Kapittel IV Pasientbetaling i forskrift om utgifter til fysioterapi (FOR-2012-06-20-651) regulerer dette spørsmålet…” ”… Rent språklig kan en slik tilrettelegging falle inn under ordet ”tilleggstjenester”, men når bestemmelsen leses i sin helhet ser man et krav om at tjenesten må være ”nødvendig for å oppnå faglig forsvarlig fysioterapi”, samt at ingen annen takst kan være aktuell. Et eksempel på en slik tilleggstjeneste er veiledet trening for ikke-honorartakstpasienter.” ..

Direktoratet mener at en tilrettelegging som det her er tale om handler om tilgjengeliggjøring av behandling. Ser man behandlingen stegvis vil dette være første steget. Dette skiller seg fra tjenester som direkte har med behandlingen å gjøre, eller som konsekvens av behandling…”

”… Et annet element som FKMI peker på er frivillighet. En tilleggstjeneste, uansett art, vil man ikke kunne kreve betalt for uten samtykke fra pasienten.”

Direktoratet avslutter også med at:

”Vi ønsker ikke at grupper skal føle seg diskriminert i kontakt med helsevesenet, og vil jobbe for å unngå liknende situasjoner i fremtiden. Direktoratet takker for at saken ble belyst på en god måte.”

Denne fulle støtten fra Helsedirektoratet i saken ser Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) på som svært viktig i alle saker der FKMI skal inn å jobbe for et bedre tilrettelagt helsevesen. Uttalelsen er generell, og forplikter i alle ledd og deler av det norske offentlige helsevesen!

Dette er et GODT UTGANGSPUNKT FOR Å JOBBE VIDERE MED DET VIKTIGE ARBEIDET FOR Å FÅ NORSK HELSEVESEN MER TILGJENGELIG FOR MENNESKER SOM REAGERER STERKT PÅ PARFYMER OG PARFYMERTE PRODUKTER!

(Brevet FKMI sendte til Helsedirektoratet er å lese her: Brev)

Ta kontakt via post@intoleranse.no om du ønsker å få tilsendt en scannet versjon av originalbrevet fra Helsedirektoratet, eller har andre spørsmål.

Lik oss på Facebook.

Støtt vårt arbeid med å bli medlem hos oss.