PARFYMEFRI TILRETTELEGGING I HELSEVESENET

Åpent brev til Helsedirektoratet og Deltasenteret:

Bakgrunn for denne henvendelsen er en hendelse som Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) reagerte på.  Utgangspunktet var en manuellterapeut, med offentlig støtte, som krevde ekstra betalt for å tilrettelegge for en parfymeoverfølsom pasient.

FKMI ønsker å forhindre at noe liknede skal skje igjen!

Vi har i den forbindelsen kontaktet både Pasientombudet, Helseøkonomiforvaltningen (HELFO),og Likestillings- og Diskrimineringsombudet (LDO) for å høre hva de mente om en slik praksis. FKMI opplevde overraskende stor usikkerhet i forhold til om dette var greit eller ikke.Vi avventer fortsatt endelig svar fra de tre instansene. HELFO trodde også at en parfymefri tilrettelegging muligens kunne regnes som en tilleggstjeneste vi kunne måtte regne med å betale ekstra for.

Vi har undersøkt dette videre, og fikk av Norsk Fysioterapeutforbund tilbakemelding om at en slik tilrettelegging ikke kan regnes som en tilleggstjeneste, men et nødvendig tiltak for å gjøre deres tilbud tilgjengelig for alle. Kommunale helsetjenester skal være tilgjengelig for alle, og fysioterapeuter og manuellterapeuter er en del av det tilbudet som kommunene tilbyr sine innbyggere.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon mente også at det skulle særlige vanskelige krav til for at helsepersonell skal kunne ta seg betalt for tilretteleggingen, og at en pasient med parfymeallergi/overfølsomhet neppe kunne påføre behandleren så store utgifter og ekstraarbeid. Det måtte behandler i så fall dokumentere godt.

Saken er også inne til behandling hos Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) i disse dager. De syntes at saken var svært aktuell, og vil behandle den internt med det første.

Med utgangspunkt i hva vi finner på LDOs sider om ”Likeverdige offentlige tjenester”, og ”Hva er likeverdige tjenester”, og også hva de legger i begrepet ”Tilgang”, understreket med de aktuelle lovene som omhandler tilgjengelighet, diskriminering og likestilling er det klart at det å ta seg betalt for slike tjenester oppfattes som diskriminerende for de grupper det gjelder.

FKMI oppfordrer derfor Helsedirektoratet til å ta et klart standpunkt til:

– at mennesker med parfymeallergi/intoleranse IKKE skal påføres ekstra utgifter i form av å måtte betale ekstra for å få sitt helsetilbud parfymefritt.

– at mennesker med parfymeallergi/intoleranse IKKE skal risikere at en behandler ikke vil tilrettelegge for den rammede, eller nekte å gi vedkommende behandling.

– at helsetilbud med offentlig støtte må være universelt utformet – tilgjengelig for alle.

FKMI kan ikke akseptere at tilrettelegging for kronisk syke/mennesker med funksjonsnedsettelse skal defineres som en tilleggstjeneste. En tilleggstjeneste må kunne avgrenses til å være en tjeneste som alle skal ha mulighet for å kunne velge bort, eller en tjeneste alle skal kunne benytte seg av, uansett funksjonsnedsettelse. (eks. diverse behandlingsmateriell som blir brukt i behandlingsøyemed)

Å tilrettelegge for en som reagerer på parfymer, parfymeprodukter og andre dufttilsetninger kan heller ikke ansees som en uforholdsmessig stor byrde for den gjeldende behandler.

Aktuell nødvendig tilrettelegging er helt konkret:

– generelt å velge duftfrie rengjøringsmidler i behandlingslokalene, og duftfrie såper til dispensere, frem for å velge parfymerte produkter. Disse har ingen nevneverdig prisforskjell, og finnes som regel hos gjeldene forhandler. 

– At behandler utelukkende bruker parfymefrie produkter til klær og kroppshygiene/pleie når denne jobber med pasienter. Disse finnes like billig som parfymerte produkter på flere steder. Dette kan heller ikke ses på som større inngripen i deres privatliv enn at flere yrker har kleskode eller uniformplikt for sine ansatte.

Det finnes mer og mer kunnskap om at et parfymefritt miljø gir friskere mennesker.

NAAF har også laget slagordet: Parfymefrie sykehus – Friskere pasienter: http://www.naaf.no/no/allergi/Overfolsomhet/Parfymefrie-sykehus–friskere-pasienter/

Fakta om kjemisk miljøintoleranse(MCS)

Det finnes ikke kartlegging av forekomsten i Norge, og dels skyldes dette at lidelsen ikke har eget navn og diagnosekode. Mørketallet er derfor trolig stort. Det er likevel sannsynlig at vi kan sammenlikne oss med de svenske og danske undersøkelser som er gjort på området:

– 45 % rapporterte ubehag i forbindelse med en eller flere dufter(parfymer) og andre hverdagskjemikalier (*)

– 3.3 % har i Sverge en legediagnostisert kjemisk miljøintoleranse/MCS (**)

– 12,3 % rapporterer selv om plagsomme symptomer ved eksponering for kjemiske produkter. (**)

– 10 % – 30 % av befolkningen rammes i varierende grad av ulike plager ved eksponering for kjemikalier som f. eks parfymer. (**)

Kjemisk miljøintoleranse kan gi: Luftveis- og pusteproblemer, hodepine, uvelfølelse, svimmelhet, ekstrem og uforklarlig trøtthet, utmattelse og kraftløshet, konsentrasjons- og hukommelsesproblemer, mage- og tarmproblemer, diffuse smerter i muskler og ledd m.m. Reaksjonene varierer fra person til person(Professor Kjell Aas) (***)

Utløsende faktorer: Parfyme og produkter tilsatt paryme, også i svært små mengder, tobakksrøyk, maling, lakk og løsemidler, eksos, pesticider(insektmidler) formaldehyd, lim, klor, røyk fra bråtebrenning, peis, stearinlys, tusjpenn m.m.  (***)

Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) ber om en offentlig uttalelse fra dere som det kan henvises til dersom liknende problemer med tilrettelegging skulle gjenta seg for de av oss som er rammet av overfølsomhet og allergi for parfymer og andre dufttilsetninger.

Med hilsen

Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI)

(Brevet er også publisert på mynewsdesk og sendt direkte til Helsedirektoratet og Deltasenteret.)

Kilder:

* Vitencenter for duft- og kemikalieoverfølsomhed:  http://www.mcsvidencenter.dk/?site=1&side=5&id=120

** Samnordiskt Kompetenscenter KOMIN ( http://www.novia.fi/assets/filer/forskning-och-utveckling/publikation_och_produktion/byggnadsrelaterad.pdf)

*** http://www.inneklima.com/index.asp?document=675 og  http://www.intoleranse.no/kjemisk-miljointoleranse/hva-er-kjemisk-miljointoleranse/

Har du kommentarer, tips og råd til saken så ta kontakt med oss via: post@intoleranse.no

Besøk og lik oss også på Facebook!